“От Шопен до Максимюк” с Motion Trio (Полша)

ЕВРОПЕЙСКИ МУЗИКАЛЕН ФЕСТИВАЛ
22-ро издание
С финансовата подкрепа на:
Министерството на културата
Национален фонд “Култура”
Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2022

В партньорство с Полския институт – София

2 юни 2022, четвъртък, зала № 11 на НДК, 19:30 ч.
„MOTION TRIO“ (Полша), акордеонно трио
Полска музика от ШОПЕН ДО МАКСИМЮК“
Програма: аранжименти за акордеонно трио на творби на Фр. Шопен, В. Килар,
К. Пендерецки, И. Падеревски, В. Лютославски, Х. Гурецки, Г. Бацевич, Й. Максимюк