ОФИС "Кантус Фирмус" ул. "П. Волов" №3, 4-ти етаж София 1504, България + 359 887 57 64 17 http://cantusfirmusbg.com e-mail: d.handjieva@cantusfirmusbg.com КАСА "Кантус Фирмус" Зала "България", София 1000, ул. Аксаков 1 + 359 2 980 47 87 e-mail: n.vasileva@cantusfirmusbg.com Работно време на касата: ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК 9:30 - 13:30 и 15:00 - 18:45 почивни дни: събота и неделя