Елин Колев свири Вивалди – снимки

Снимки от концерта “Елин Колев свири Вивалди”, 15 октомври 2019 от цикъла “Концертмайсторите”, финансиран от програма “Култура” на Столичната община
Елин Колев, цигулка
Оркестър на Класик ФМ радио
Василий Илисавски, чембало
Фотограф: Иво Чупетловски