Cantus Firmus Music Competition, март – септември 2021

НАЦИОНАЛЕН РАДИОКОНКУРС ЗА МЛАДИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ ЗА НАГРАДИТЕ НА „КАНТУС ФИРМУС“,  МАРТ – СЕПТЕМВРИ 2021      

Инициативата цели да стимулира изявите и мотивацията на младите българските музиканти и е насочена към инструменталисти, обучаващи се в средните и висши музикални учебни заведения в България на възраст до 22 години. Конкурсът ще се проведе в два тура, след предварителна селекция на кандидатите в отделните учебни заведения и ще завърши със заключителен концерт на всички лауреати в зала „България“.

Проектът предлага възможност за изява на талантливи изпълнители, които да развиват концертната си практика и да обменят опит със свои връстници. Конкурсът се организира от музикална агенция „Кантус Фирмус“ в партньорство с Classic FM радио и с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата 2020.

РЕГЛАМЕНТ

Участници:
В конкурса могат да участват млади изпълнители на класическа музика от средните музикални училища в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора, както и обучаващи се в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Нов български университет и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. В състезанието ще бъдат включени изпълнители на следните инструменти: пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, тромбон, както и камерни състави до 5-ма участници

Възрастови групи:
І-ва възрастова група до 15 години включително, навършени към датата на подаване на документи
ІІ-ра възрастова група от 16 до 22 години включително, навършени към датата на подаване на документи

Конкурсна програма:
Кандидатите трябва да представят по едно произведение за всеки тур, по свой избор от стиловите направления Барок, Класика или Романтизъм. Творбите за двата тура се посочват във формуляра за записване. Допуска се изпълнение на отделни части от соната, сюита и друга циклична творба.
Времетраенето на пиесите за І-ви тур е до 10 мин. за двете възрастови групи
Времетраене на пиесите за ІІ-ри тур – до 10 мин. за І-ва възрастова група и до 15 мин. за ІІ-ра възрастова група.
Програмата на заключителния концерт се определя от журито на конкурса, според творбите, заявени от кандидатите. Възможно е да бъде изпълнена и цяла соната или сюита или нова, различна от конкурсната програма пиеса.

Протичане:

І-ви тур – провежда се в периода 27 март – 11 април 2021

Първият тур на конкурса ще се проведе в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Русе, в зала, осигурена от ръководството на съответното учебно заведение, чрез явяване на всички участници и осъществяване на видео и аудиозапис на тяхното изпълнение. Записът се реализира от екип на организаторите и не се разрешава монтаж или повторение.
Материалите ще бъдат качени на Facebook и You Tube канала на „Кантус Фирмус“ и излъчени по Classic FM радио. Точните дати за провеждане в отделните градове ще бъдат съобщени допълнително.

Обявяване на резултатите от първи тур: 30 април 2021

ІІ- ри тур – провежда се в периода 14 – 16  май 2021, зала “Оборище” 5, София
Вторият тур на конкурса ще се проведе в София, зала “Оборище” 5. Допуснатите до втори тур участници по 10 от всяка възрастова група, ще представят музикална творба на живо пред журито и ограничена по брой  публика в съответствие с конкретните противоепидемични мерки за периода.
Изпълненията от втория тур на конкурса ще се излъчват по Classic FM радио, Facebook и на You Tube канала на „Кантус Фирмус“.
Обявяване на резултатите от втори тур: 20 май  2021
Редът на явяване на двата тура във всяка възрастова група е по азбучен ред на първо име.

Заключителен концерт –  28 септември 2021, зала „България“
В заключителния концерт ще участват всички лауреати от двете възрастови групи. Събитието ще се състои на  28 септември в зала „България“ в присъствие на публика.

Жури на конкурса:
Кандидатите ще бъдат оценявани от жури в състав:
Григор Паликаров (диригент, пианист и композитор с активна международна кариера)
Георги Черкин (пианист, аранжор с активна международна кариера)
Людмил Ненчев (цигулар, концертмайстор на Оркестъра на Класик ФМ радио)
Статис Карапанос (флейтист с активна международна кариера)
Даниела Ханджиева (музиколог, артистичен директор на „Кантус Фирмус“)

Оценката на кандидатите ще бъде осъществена по регламент, утвърден от организационния екип на конкурса от „Кантус Фирмус“ и съответстващ на международните стандарти. Всички решения на журито са окончателни и не подлежат на обжалване.

Награди:
І-ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 
• Първа награда – 400 лв.
• Втора награда – 200 лв.
• Трета награда – 100 лв.

IІ-РА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
• Първа награда – 500 лв.
• Втора награда – 300 лв.
• Трета награда – 200 лв.

Специална награда на „Кантус Фирмус“ – Участие в концерт с Оркестъра на Класик ФМ радио в „Европейски музикален фестивал“ 2022

Записване:
Кандидатите се записват чрез попълване на онлайн формуляр и изпращане на необходимите задължителни документи:

   • Декларация за информирано съгласие за предоставяне правото на запис/излъчване на изпълненията и за обработка на данни
   • Актуална снимка с добро качество
   • Документ за внесена такса

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР – ПОПЪЛВАНЕ

изтегли образец на декларация за кандидати до 18 години ТУК

изтегли образец на декларация за кандидати над 18 години ТУК

Документите трябва да бъдат изпратени на е-mail: cantusfirmusad@gmail.com с тема ДОКУМЕНТИ и съответното име на кандидата не по късно от 25 март 2021 г.

Такси:
Такса за индивидуални участници: 60 лв.
Такса за камерни състави: 30 лв. на човек

Таксите се превеждат по банкова сметка на организатора „Кантус Фирмус“ АД:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG13UNCR96601020939802
Клон: София, 1000, пл. Св. Неделя №7

При осъществяване на превода в графа “основание за превод” трябва да бъдат отбелязани трите имена на участника.

Други разходи:

  • Банковите и комисионни такси са за сметка на участника.
  • Участниците осигуряват клавирен съпровод за своя сметка.
  • Разноските по пътуването и пребиваването в София по време на ІІ тур на конкурса и заключителния концерт, са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да допълват и/или променят официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата  cantusfirmusbg.com