Cantus Firmus Music Competition ЗАПИСВАНЕ за УЧАСТИЕ

НАЦИОНАЛЕН РАДИОКОНКУРС ЗА МЛАДИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ ЗА НАГРАДИТЕ НА „КАНТУС ФИРМУС“, март – септември 2021      

РЕГИСТРАЦИЯ за УЧАСТИЕ


Кандидатите могат да се запишат за участие като попълнят онлайн формуляр и изпратят необходимите задължителни документи:

1. Декларация за информирано съгласие за предоставяне правото на запис/излъчване на изпълненията и за обработка на данни – попълнена, подписана и сканирана

2. Актуална снимка с добро качество, формат JPG, PNG

3. Документ за внесена такса или screenshot за осъществен превод на таксата

ОНЛАЙН ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ – ПОПЪЛВАНЕ

Срок за записване за участие – 25 март 2021 г.

Документите трябва да бъдат изпратени на е-mail: cantusfirmusad@gmail.com с тема ДОКУМЕНТИ и съответното име на кандидата не по късно от 25 март 2021 г.

Такси:
Такса за индивидуални участници: 60 лв.
Такса за камерни състави: 30 лв. на човек

Таксите се превеждат по банкова сметка на организатора „Кантус Фирмус“ АД:
Банка: Уникредит Булбанк
IBAN: BG13UNCR96601020939802
Клон: София, 1000, пл. Св. Неделя №7
При осъществяване на превода в графа “основание за превод” трябва да бъдат отбелязани трите имена на участника.

Други разходи:

  • Банковите и комисионни такси са за сметка на участника.
  • Участниците осигуряват клавирен съпровод за своя сметка.
  • Разноските по пътуването и пребиваването в София по време на ІІ тур на конкурса и заключителния концерт са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да допълват и/или променят официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата  cantusfirmusbg.com