Пинкас Цукерман в София – снимки/Pinchas Zukerman in Sofia – photos

Концерт на Пинкас Цукерман с Оркестъра на Класик ФМ радио в “Европейски музикален фестивал” 2022 в София – 28 октомври 2022, зала “България”

С финансовата подкрепа на Столичната община – Календар на културните събития на Столична община, Министерството на културата и Национален фонд “Култура” по програма “Едногодишен грант’21”

Снимки – Иво Чупетловски