(BG) Пражкият струнен квартет „Epoque“ отправя послание за мир със своя концерт в „Европейски музикален фестивал“ 2022