Мила Георгиева и Георги Черкин – камерен концерт – снимки

Камерен концерт на Мила Георгиева и Георги Черкин – част от “Европейски музикален фестивал”.

Снимки: Викторио Нитов