Национален конкурс “Кантус Фирмус” – РЕГЛАМЕНТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ „КАНТУС ФИРМУС“

IV-то издание, октомври – ноември 2024

В конкурса могат да участват млади изпълнители на класическа музика до 25-годишна възраст, изучаващи пиано и струнни музикални инструменти (цигулка, виола, виолончело и контрабас), както и камерни състави до 5-ма участници – дуа, триа, квартети и квинтети (В ансамблите са допустими струнни инструменти, духови инструменти, пиано и комбинации от тях.)

Първи тур ще се проведе в периода 1 – 10 октомври 2024 г. чрез записи.

Втори тур ще се проведе на живо пред журито на 17 ноември 2024 г. в София.

КАТЕГОРИИ

ПИАНО

СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ /цигулка, виола, виолончело и контрабас/

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ до 5-ма участници /комбинации от струнни инструменти, духови инструменти, пиано/  

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

I-ва възрастова група (пиано; струнни инструменти) – до 7 клас (до 13 години)

II-ра възрастова група (пиано; струнни инструменти) – от 8 до 12 клас (от 13 до 17 години)

III-та възрастова група (пиано; струнни инструменти) – от 18 до 25 г.

Kамерни ансамбли (обща възрастова група) – до 25 г.

Възрастта за всички участници се определя към 25 септември 2024 г., краен срок за подаване на документи.

РЕПЕРТОАР

Всеки участник в конкурса трябва да представи в двата тура по едно произведение в различен стил. Творбите са по избор на кандидата от класическия репертоар, без ограничение на стил или епоха. Те се посочват предварително във формуляра за записване.

ПЪРВИ ТУР

I-ва възрастова група (пиано; струнни инструменти)  – Кандидатите трябва да представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор с времетраене до 6 мин.

II-ра възрастова група (пиано; струнни инструменти) – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор с времетраене до 10 мин.

III-та възрастова група (пиано; струнни инструменти) – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор с времетраене до 15 мин.

Камерни ансамбли – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично

произведение по свой избор с времетраене до 15 мин.

ВТОРИ ТУР

I-ва възрастова група (пиано; струнни инструменти) – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор, различно от произведението на I тур, с времетраене до 6 мин.

II-ра възрастова група (пиано; струнни инструменти) – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор, различно от произведението на I тур, с времетраене до 10 мин.

III-та възрастова група (пиано; струнни инструменти)  – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично произведение по свой избор, различно от произведението на I тур, с времетраене до 15 мин.

Камерни ансамбли – Кандидатите представят едно произведение или една част от циклично

произведение по свой избор, различно от произведението на I тур, с времетраене до 15 мин.

 ПРОТИЧАНЕ

 ПЪРВИ ТУР

Провежда се в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Стара Загора, Русе. За  обучаващите се в музикално учебно заведение конкурсът ще се проведе в зала, осигурена от ръководството на съответното учебно заведение. Желаещите да участват в конкурса, които не се обучават в музикално учебно заведение, моля да се свържат с екипа на „Кантус Фирмус“.

Всички кандидати се явяват за осъществяване на аудио и видео запис на тяхното изпълнение. Записите се реализират от екип на „Кантус Фирмус“ и не се разрешава монтаж или повторение. Журито класира кандидатите на първи тур след оценка на техните аудио и видео записи.

Записите ще бъдат публикувани в You Tube канала на „Кантус Фирмус“ и излъчени по радио Класик А.

 ВТОРИ ТУР

Провежда се в Концертната зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Допуснатите до втори тур участници ще представят музикална творба на живо пред журито и публика. Всички изпълнения ще бъдат записани на аудио и видео.

Записите от втория тур на конкурса също ще бъдат излъчени по радио „Класик А“ и публикувани в YouTube канала на „Кантус Фирмус“.

Резултатите от втори тур ще бъдат обявени на заключителния концерт същата вечер. Редът на явяване на двата тура във всяка възрастова група е по инструменти и по азбучен ред на първо име.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНЦЕРТ на лауреатите от Национален конкурс „Кантус Фирмус“ – 17 ноември 2024, 19:30, Концертна зала на НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Участват всички носители на първа награда от конкурса.

НАГРАДИ

I-ВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /категории ПИАНО, СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ /

• Първа награда – диплом и парична награда /400 лв./

• Втора награда – диплом

• Трета награда – диплом

II-РА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / категории ПИАНО, СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ/

• Първа награда – диплом, парична награда /500 лв./ и право за кандидатстване за едногодишна стипендия* от Министерството на културата

• Втора награда – диплом и право за кандидатстване за едногодишна стипендия* от Министерството на културата

• Трета награда – диплом и право за кандидатстване за едногодишна стипендия* от Министерството на културата

III-ТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /категории ПИАНО, СТРУННИ ИНСТРУМЕНТИ/

• Първа награда – диплом и парична награда /600 лв./

• Втора награда – диплом

• Трета награда – диплом

КАМЕРНИ АНСАМБЛИ

• Награда за камерен ансамбъл – диплом и участие в концерт от „Европейски музикален фестивал“ 2025

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

• Голяма награда на „Кантус Фирмус“ – солово участие в концерт от „Европейски музикален фестивал“ с Оркестър „Кантус Фирмус“

• Едногодишна стипендия на името на академик Емил Янев и професор Лилия Гюлева в размер на 2000 лева

• Специална награда на радио Класик А – плакет и диплом**

• Поощрителни награди – ще бъдат определени допълнително

*Осигурените 6 едногодишни стипендии от Министерството на културата се отпускат само на ученици, обучаващи се редовно в гимназиална степен от 8 до 12 клас, ненавършили 18 години от държавни, общински и частни училища по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2024 г. при условията и по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Стипендиите са в размер на 135 лв. на месец за една календарна година. Обучаващите се в 12 клас получават стипендия само за периода до навършване на 18 години. Лауреатите на конкурса трябва сами да подадат документи към Министерството на културата по квотата за Националния конкурс за млади инструменталисти „Кантус Фирмус“ 2024 г. – IV-то издание.

** Наградата на радио „Класик А“ се определя от слушателите на медията чрез гласуване, което ще се осъществи след публикуване на аудио записите на уебсайта radioclassica.bg и излъчването им в ефира на радиото.

ЖУРИ

Проф. Людмил Ангелов, пиано – председател

Проф. д-р Илия Чернаев, пиано

Мила Георгиева, цигулка 

Проф. д-р Огнян Константинов, виола 

Доц. д-р Атанас Кръстев, виолончело

ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Кандидатите се записват за участие в конкурса чрез попълване на онлайн формуляр-заявление и изпращане по email cantusfirmusad@gmail.com на необходимите задължителни документи:

• Кратка биография (свободен текст)

• Актуална снимка, висока резолюция (1 MB)

Декларация за информирано съгласие за предоставяне правото на запис/излъчване на

изпълненията и за обработка на данни

• Документ за внесена такса в размер от 100 лв. за индивидуални участници и 50 лв. на участник в камерен ансамбъл

Документите трябва да бъдат изпратени на е-mail: cantusfirmusad@gmail.com с тема ДОКУМЕНТИ и съответното име на кандидата не по късно от 25 септември 2024 г.

ТАКСИ

Такса за индивидуални участници: 100 лв.

Такса за камерни състави: 50 лв. за всеки участник в ансамбъла

Таксите се превеждат по банковата сметка на организатора „Кантус Фирмус“ ЕАД: Банка: Уникредит Булбанк

IBAN: BG13UNCR96601020939802

Клон: София, 1000, пл. Св. Неделя №7

В банковия документ на основание трябва да фигурира името на кандидата. Не се възстановяват внесени такси при отказ от участие или неявяване.

ДРУГИ РАЗХОДИ

• Банковите и комисионни такси са за сметка на участника.

• Участниците осигуряват клавирен съпровод за своя сметка.

• Разноските по пътуването и пребиваването в София по време на II тур и заключителния концерт на конкурса са за сметка на участниците

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

• Заявление за участие (онлайн формуляр) – ПОПЪЛНИ ТУК

• Декларация за пълнолетни кандидати – ИЗТЕГЛИ ТУК

• Декларация за кандидати под 18 години – ИЗТЕГЛИ ТУК

Краен срок за записване за участие: 25 септември 2024

Организаторите си запазват правото да допълват и/или променят официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата cantusfirmusbg.com и europeanmusicfestival.bg

Пожелаваме успех на всички участници!

https://cantusfirmusbg.com/