виж CV

Димитър Иванов

цигулка

d.handjieva@cantusfirmusbg.com
+359 2 943 09 15

виж CV

Петър Петров

пиано

d.handjieva@cantusfirmusbg.com
+359 2 943 09 15

виж CV

Сергей Павлов

Диригент

d.handjieva@cantusfirmusbg.com
+359 2 943 09 15

виж CV

Виктория Василенко

пиано

d.handjieva@cantusfirmusbg.com
+359 2 943 09 15

виж CV

Асен Танчев, пиано

d.handjieva@cantucfirmusbg.com
+ 359 2 943 09 15

12