(BG) Отново генерална репетиция с публика в „Музиката на Америка“