(BG) Мила Георгиева свири в юбилейния концерт на проф. Емил Янев