виж CV

Васил Димитров

Изпълнителен директор на Кантус Фирмус

vdimitrov@cantusfirmusbg.com

виж CV

Даниела Ханджиева

Артистичен директор на Кантус Фирмус

d.handjieva@cantusfirmusbg.com

виж CV

Радостина Узунова

Инспектор на Класик ФМ орекстър

r.uzunova@cantusfirmusbg.com

виж CV

Ирена Данкова

Редактор

i.dankova@cantusfirmusbg.com

виж CV

Стефка Божилова

Началник отдел Финанси

s.bozhilovat@cantusfirmusbg.com